ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် Solar Water Heater များဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ။

 

ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ MK အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွင် Solar Water Heater များဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
MK အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်
No.26,3 ward, Bogyoke Road, Pyin Oo Lwin.
Ph: 08521354, 09777663050