ညောင်ရွှေမြို့တွင် Solar Water Heater များဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်

 

ညောင်ရွှေမြို့ရှိ #ယုန်မင်း မှန်နှင့်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်တွင် Solar Water Heater များဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ယုန်မင်း (မှန်နှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စညး်ရောင်းဝယ်ရေး)
တိန့်နန်းတံတားအနီး၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ကံသာရပ်၊ ညောင်ရွှေမြို့။
Ph: 081-209407, 09-258323226.