မိုးကုတ်မြို့တွင် Solar Water Heater များဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ။

 

မိုးကုတ်မြို့ရှိ ဦးမောင်သန်း အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်တွင်
Solar Water Heater များဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
ဦးမောင်သန်း အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်
Myoma ward, Moegok.
Ph: 09402525899